Upphandling av posttjänster

Kommunförbundet Skåne har för tillfället en annons ute avseende upphandling av posttjänster till majoriteten av Skånes kommuner. Upphandlingen omfattar posthantering för samtlig extern post i kommunerna, samt vissa extratjänster (intern postservice, frankeringsservice exempelvis).

Upphandlingen ska resultera i ett ramavtal där kommunerna själva kan välja vilka tjänster man vill avropa. Ramavtalet ersätter det tidigare ramavtalet som kommunerna har med Bring och PostNord och som löper ut i september 2018.

Då Kommunförbundet Skåne genomför upphandlingen syns den inte på vår sida för upphandlingar och inköp. Om ni vill ha mer information om upphandlingen kan ni kontakta undertecknad.

Marcus Bäckstöm