Strategisk direktupphandling till förmån för lokala företag

Jag upplever, både själv och vid diskussioner med upphandlare i andra kommuner, att man ofta får frågor och synpunkter såsom:

-          Är det okej att ställa krav på att företagen ska finnas i närområdet?

-          Vi är så nöjda med företag X, och det känns bra att handla från dem eftersom det är ett lokalt företag.

-          Vi vet att många andra är nöjda med företag Y, men sen finns ju företag X också som är baserade i kommunen och vi vill ju inte riskera att de försvinner.

Jag är fullt införstådd med att man vill försöka skapa en fungerande marknad, och att det då kan finnas incitament för att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Men när diskussionen kommer upp om att dessa små och medelstora företag helst ska vara lokaliserade i närområdet, eller allra helst inom kommungränsen, så har jag svårt att se den långsiktiga ekonomiska nyttan i detta.

Om vi tar ett exempel: I Simrishamn har vi många framgångsrika småföretag i hotell- och restaurangbranschen. Dessa småföretagare har inte byggt sin framgång på att personer i Simrishamns kommun förespråkar att man ska handla lokalt, utan främst på att personer i andra kommuner och länder inte handlar lokalt. I det långa loppet skulle det vara förödande för vår hotellnäring om alla andra kommuner endast bokade övernattningar och konferenser på vistelser inom den egna kommungränsen.

Lokal handel enbart för sakens skull gynnar inte någon på lång sikt. Jag blir förstås väldigt glad när ett lokalt företag lyckas vinna ett kontrakt med oss i kommunen, men det ska vara på rätt villkor. Vår (lokala) byrå för grafisk produktion vann en direktupphandling i konkurrens med 17 andra företag. De gjorde det för att deras prover höll en hög kvalitet till ett rimligt pris, och såhär ett par år in i avtalsperioden är vi mer än nöjda med deras arbete.

Genom en fri och öppen handel tillåter vi ambitiösa och innovativa företag att växa. Om man låter lokala företag vinna en upphandling med fungerande konkurrens kan det nog också öppna ögonen för dessa att det inte är omöjligt att ge sig in i, den ibland svårtillgängliga, världen som är offentlig upphandling. Om företag och kommuner i andra delar av Sverige också är öppna för att handla utanför kommungränserna, ger vi på det här sättet de konkurrenskraftiga lokala företagen en fantastisk möjlighet att växa. Exempelvis fick ett lokalt baserat campingföretag möjlighet att växa när Vellinge kommun såg bortom kommungränsen. Och jag har tidigare skrivit om vår nya bokbuss, där vi lyckades spara pengar genom att öppna upp för anbud från andra länder än Sverige.

Det är med anledning av detta jag är förvånad över att Svenskt Näringsliv lyfter upp ”strategisk direktupphandling till förmån för lokala företag” som ett exempel på hur man ska bli en bättre upphandlingskommun. Speciellt när deras VD, Carola Lemne, i en nyhet från mars i år uttrycker sig ”djupt oroad” över Donald Trumps ståltullar:

”Dessa unilaterala och protektionistiska åtgärder från en så stor handelspartner som USA riskerar att i förlängningen leda till handelskrig som skulle vara förödande för världsekonomin som nu börjar återhämta sig. Konsekvenserna kommer inte bara att bli stora för berörda och drabbade företag men också för konsumenter som riskerar avsevärt högre slutpriser”, säger Lemne.

Jag håller med! Och jag tror också att tankesättet ”lokalt först” i många svenska kommuner leder till samma problematik, även om barriärerna här inte är ekonomiska utan snarare mentala. Nej, för att verkligen få med svenska småföretag i offentliga upphandlingar måste vi bli bättre på att annonsera direktupphandlingar till hela marknaden även till lägre värde. Då tror jag att vi på sikt kan öka tilltron till offentliga upphandlingar från svenska företagare, vilket kan ge bättre konkurrens för alla svenska kommuner på sikt.