Sida riktad till befintliga och potentiella leverantörer

Kommunen har sedan en tid tillbaka en sida på hemsidan riktad till dig som företagare. Den behandlar vad du som befintlig eller potentiell leverantör generellt ska tänka på när du exempelvis lämnar anbud eller utför tjänster åt kommunen. Sidan kan även vara till hjälp om ni funderar på att lämna anbud i andra kommuners upphandlingar. På sidan kan du exempelvis läsa om:

- Hur ett förfrågningsunderlag är uppbyggt och var man hittar kommunens upphandlingar.
- 10 saker att tänka på vid offentlig upphandling.
- Inköp från ramavtal och e-handel.
- Vad man ska tänka på vid direktupphandling.
- Vanliga metoder för uppföljning.

Återkom gärna med frågor och synpunkter om det är något som är oklart på sidan, eller om ni önskar mer information inom något område.

http://www.simrishamn.se/sv/naringsliv/Upphandling-och-inkop/For-leverantorer/

Med vänliga hälsningar,
Marcus Bäckström