Publikation: Rutiner för inköpsverksamheten i Simrishamns kommun

Rutiner för inköpsverksamheten i Simrishamns kommun

Som jag skrivit om tidigare här på bloggen så genomförde vi en omorganisation av upphandlingsverksamheten under slutet av 2017, som bland annat innebar att kommunövergripande upphandlingar centraliserades till kommunstyrelsen.

Eftersom själva underlaget till omorganisationen bestod av väldigt mycket material och erfarenheter, samt att allt i grunden baseras på en upphandlingspolicy och även andra styrdokument så bestämde vi oss för att sammanställa rutiner riktade till de viktigaste interna och externa intressenterna i inköpsprocessen.

Syftet med rutinerna är att "inköpsverksamheten ska bli effektivare på sikt". Framför allt handlar det om att underlätta samarbete mellan olika delar i kommunen, samt att säkerställa att inköpsverksamheten i stort bedrivs på samma sätt över tid - oberoende av vilka personer som för tillfället innehar de funktioner som är särskilt viktiga för inköpsverksamheten. Jag hoppas också att rutinerna ska kunna underlätta för en framtida kollega och/eller efterträdare att snabbt sätta sig in i sin roll i vår kommun.

Vi gör inte anspråk på att ha definierat den perfekta upphandlingsprocessen eller på att ha hittat den optimala organisationen för en inköpsverksamhet i de här rutinerna. Det vi har förhoppningar om är att vi ska kunna synliggöra hur inköpsprocesserna fungerar hos oss, med alla de svårigheter (och möjligheter) som finns i en lite mindre organisation.

Med vänliga hälsningar,
Marcus Bäckström