Ny organisation för upphandlingsverksamheten

Kommunfullmäktige hade på sitt senaste sammanträde ett ärende som handlade om upphandlingsverksamhetens framtida organisation. Genom en förändrad organisation hoppas man kunna uppnå följande: 

  • Kommunens upphandlare kan på ett enklare sätt dra nytta av varandras erfarenheter inom det – juridiskt och praktiskt – komplexa området offentlig upphandling.
  • Upphandlings- och inköpsprocesser kan ytterligare förtydligas i organisationen.
  • Organisationen blir mindre beroende av enskilda personer.
  • Vi upphandlare får en större möjlighet att arbeta proaktivt och strategiskt. 

Rent praktiskt innebär förändringen att tjänsten som upphandlare på samhällsbyggnadsförvaltningen flyttas till ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret, samt att kommunen i arbetet med budget 2018 tar upp en diskussion om att anställa ytterligare en upphandlare alternativt avtalscontroller. 

Eftersom kommunfullmäktige beslutade i enlighet med ärendets förslag har jag sedan början av veckan en ny kollega, Stina Öberg. Stina kommer även fortsatt främst att arbeta mot samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter, men jag känner att vi har stor nytta av varandra i de dagliga samtalen på enheten. Vi har redan många tankar kring hur man kan förbättra kommunens upphandlingsverksamhet. De flesta av dessa hoppas jag kunna förmedla här på bloggen i takt med att de blir aktuella.