Leverantörsträff samordnad varudistribution

Kommunens nuvarande avtal för samordnad varudistribution - där Akkafrakt är leverantör - löper ut 2017-06-30. Kommunen håller för tillfället på att undersöka förutsättningarna för att genomföra en ny upphandling tillsammans med Ystad och Tomelilla med planerad avtalsstart 2017-07-01. I samband med det arbetet har kommunen bjudit in till en leverantörsdialog med marknadens aktörer. Mer information om dialogen hittar ni på kommunens hemsida för aktuella upphandlingar.

Under aktuella upphandlingar kan ni bland annat läsa om förutsättningarna för dialogen, syftet och målsättningen med dialogen och vilka frågeställningar som behandlas Ni hittar också tidigare förfrågningsunderlag för synpunkter och kommentarer. Som framgår av underlaget är deltagande i dialogen ingen förutsättning för att lämna anbud i en eventuell upphandling. Om man inte har möjlighet att delta i dialog på den aktuella dagen finns dessutom möjlighet att skicka sina synpunkter skriftligt till undertecknad.

För frågor och synpunkter ber jag er kontakta undertecknad!

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bäckström
Upphandlingsstrateg, Simrishamns kommun
0414-819123
marcus.backstrom@simrishamn.se