Fler miljöbovar i offentliga kontrakt?

Vid upphandlingar har man många viktiga avväganden att göra. Hur säkerställer vi att små och medelstora anbudsgivare kan delta samtidigt som vi minskar risken för att tilldela ett kontrakt till en anbudsgivare som inte har teknisk kapacitet att utföra det? Hur säkerställer vi låga priser samtidigt som vi ger goda arbetsvillkor för löntagarna? Och hur säkerställer vi att anbudsgivarna lever upp till höga krav på kvalitet och miljövänlighet samtidigt som vi inte begränsar konkurrensen för mycket?

Lösningen på det sistnämnda problemet kan vara att använda sig av särskilda kontraktsvillkor i större utsträckning. Mer om detta kan man läsa här. Distinktionen mellan särskilda kontraktsvillkor och ”vanliga” ska-krav är att ett särskilt kontraktsvillkor inte behöver vara uppfyllt vid anbudslämnandet. Det kan vara uppfyllt ett, två eller ännu fler år in i avtalsperioden.

Att jag kom att tänka på detta just nu är för att SKL Kommentus Inköpscentral nyligen annonserad sin upphandling av hygien- och städmaterial. Som jag tidigare skrivit om upphandlar SKL Kommentus Inköpscentral ramavtal som i princip samtliga svenska kommuner, landsting och kommunala bolag har möjlighet att tillämpa, och många gör det också. Den här upphandlingen kommer alltså att vara vägledande för hur miljövänliga produkter som används i offentlig sektor de närmsta 4 åren.

Därför gillar jag att man har använt sig av särskilda kontraktsvillkor på det sätt som det är avsett: Inte konkurrensbegränsande i för stor utsträckning, samtidigt som det kan motivera en leverantör att utveckla sig under hela avtalsperioden – inte bara inför anbudslämnandet (vilket ofta ger för kort tid för de lite mindre företag som vill lämna anbud att anpassa sin verksamhet efter kraven i förfrågningsunderlaget).

Det man rent konkret har gjort är att premiera anbudsgivare som kan uppvisa att man har produkter inom vissa angivna områden som är biobaserade, biologiskt nedbrytbara, framställda av återvunnen plast och/eller framställda av återvunnet papper. Men man premieras inte bara för att ha dessa produkter vid tidpunkten för anbudslämnande. Man kan även förbinda sig att utveckla sådana produkter innan slutet av år 2020, eller så kan man visa att man planerar att utveckla sådana produkter men att det förmodligen kommer dröja längre än till 2020.

Jag tycker att det är en bra tanke som ger mervärde till offentlig sektor. Om ramavtalet tilldelas en leverantör som redan är duktig inom det här området så får kommuner och landsting tillgång till ett stort sortiment av miljövänliga produkter från och med början av nästa år. Om ramavtalet tilldelas en leverantör som inte kommit så långt inom området men är villiga att utveckla sig, så har man påverkat beteendet hos leverantörerna på marknaden i en positiv riktning. Och samtidigt har man bibehållit konkurrensen och därigenom säkerställt bra priser och andra villkor.

Vilket härligt sätt att använda våra gemensamma skattepengar! Vi får hoppas att fler organisationer öppnar upp sina upphandingar för miljöbovar som är villiga att bättra sig i framtiden.