Besök av upphandlingsgruppen

Idag kommer upphandlingsgruppen på besök till Simrishamn. Upphandlingsgruppen är ett samarbete mellan upphandlarna i Sösk-kommunerna (Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Simrishamn) och Skurup. Upphandlingsgruppen består för närvarande av:

-          Marcus Bäckström (Simrishamn)
-          Eva-Lena Persson (Tomelilla)
-          Marie Palmkvist (Skurup)
-          Charlotta Fröier (Sjöbo)
-          Mattias Johansson (Ystad)
-          Paula Jarl (Ystad)

Vi träffas ungefär var tredje vecka och diskuterar kommande upphandlingar, aktuella upphandlingar, nya erfarenheter och liknande. Samarbetet har blivit uppmärksammat, bland annat i det senaste numret av tidningen Upphandling24, där Mattias blev intervjuad om vad han tror det är som gör samarbetet så framgångsrikt. Jag citerar från artikeln:

”Det är ett samarbete som gör att vi utför vårt arbete på ett bättre sätt. Lägger vi till en kommun (i en upphandling) blir arbetet inte mer än vad samarbetsvinsterna ger.”

Kortfattat kan man säga att kommunerna genom att göra upphandlingar gemensamt kan bli en större aktör och därmed få bättre priser och villkor än om varje kommun skulle göra upphandlingar var för sig. Samtidigt kan man göra fler och bättre upphandlingar. Att lägga till flera kommuner i samma upphandling gör inte att arbetet med själva upphandlingen ökar, och eftersom vi träffas så regelbundet så kan man alltid få synpunkter på sina underlag av varandra. Några exempel på gemensamma upphandlingar som gjorts på senare tid är:

Livsmedelsupphandling (Simrishamn, Ystad, Tomelilla, hanterad av Mattias)
Kemtekniska produkter (Alla kommunerna, hanterad av Eva-Lena)
Surfplattor (pågående) (Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, hanteras av Marcus)

Hur hänger då detta ihop med att vi vill ge små och medelstora leverantörer en chans att delta i upphandlingar? Med större upphandlingar borde väl chanserna att små leverantörer ska kunna delta minska? Så kan det förstås vara. Det är svårare för ett litet företag att leverera livsmedel till över 100 avdelningar utspridda på tre kommuner än att bara leverera till den lokala skolan som ligger en kilometer bort.

Vi har inte glömt bort de små leverantörerna. Projektet samordnad varudistribution (som är prisbelönt) innebär att kommunerna tar över distributionen av vissa varor från leverantörerna. För en liten leverantör innebär det att man bara behöver kunna leverera produkter en gång om dagen till distributionscentralen som är placerad i Ystad. Frakten ut till kommunernas olika avdelningar hanteras sedan av kommunerna själva.

Vi jobbar också med mindre varugrupper. Om man tar den senaste livsmedelsupphandlingen som exempel så kunde vi ha handlat upp allt färskt kött från en leverantör, något som nästan garanterat hade gjort att den varugruppen hamnat hos någon av de större grossisterna. Istället delades varugrupperna upp i olika delar, nämligen ”Färskt kött av gris”, ”Färskt kött av nöt”, ”Färsk kyckling” och ”Färsk kalkon”. Det gjorde att vi fick olika leverantörer till de olika varukategorierna, nämligen:

Familjen Dafgård (Färskt kött av gris, Färskt kött av nöt)
Fridshills och Raskarums kyckling (Färsk kyckling)
Ingelsta Kalkon (Färsk kalkon)

Ett jättebra exempel på hur leverantörer av olika storlekar får möjlighet att konkurrera på lika villkor som jag låter avsluta det här blogginlägget. Imorgon går jag på semester och är tillbaka igen den 30 juni.

Med vänliga hälsningar

Marcus Bäckström
Upphandlingsstrateg