Languages

Inlägg från september 2018

Fast pris, rörligt pris eller kombination? Del 2

Jag har fått en del reaktioner på inlägget för några månader sedan som visar hur en fast eller rörlig utvärderingsmodell kan påverka kostnaderna i ett kontrakt om vi förutsätter att det inte finns per…

Förenklingsutredningen del 1 - Täckningsköp i mindre organisationer

Förenklingsutredningen har skickats på remiss, och i stort verkar det vara bra saker man vill införa. Avgift för överprövning, processkostnadsansvar samt enklare regler under tröskelvärdet hör till de…

Fler miljöbovar i offentliga kontrakt?

Vid upphandlingar har man många viktiga avväganden att göra. Hur säkerställer vi att små och medelstora anbudsgivare kan delta samtidigt som vi minskar risken för att tilldela ett kontrakt till en anb…

Vardagsinnovation - Eller, gör en upphandlare "bara" upphandlingar?

Är en avtalsdatabas bara till för ramavtal? Måste en upphandling alltid bli en upphandling? Och är en persons behov alltid överensstämmande med verksamhetens behov? I det här inlägget tänkte jag skriv…

Grunder för långsiktig avtalsutveckling - Mappstruktur och Mallar

I det här inlägget tänkte jag gå igenom något som kanske ligger lite vid sidan om själva upphandlingsarbetet, men som ändå kan vara fundamentalt för att säkerställa att kommunens ramavtal utvecklas po…