Languages

Inlägg från augusti 2018

Glöm inte bort den interna remissen

På upphandlingsmyndighetens hemsida kan man läsa mycket om tidig dialog innan en upphandling (Extern remiss, RFI, leverantörsmöten...). I det här inlägget skulle jag vilja slå ett slag för en ann…

Strategisk direktupphandling till förmån för lokala företag

Jag upplever, både själv och vid diskussioner med upphandlare i andra kommuner, att man ofta får frågor och synpunkter såsom: -          Är det okej att s…