Languages

Inlägg från juni 2018

Om överprövningar och att hålla 50 på en 70-väg

Vi har en mycket välfungerande upphandlingsverksamhet. Det senaste året har vi genomfört 100-tals upphandlingar och endast 1 procent har blivit överprövade. Jag ser, och får, ofta kommentarer i likhe…

Risker och små leverantörer - exempel

För någon månad sedan skrev jag ett inlägg om risker i kontrakt och hur detta kan kopplas till huruvida små företag kan delta i offentliga upphandlingar eller inte. Idag ska jag ta upp ett annat …