Languages

Inlägg från april 2018

Sveriges Offentliga Inköpares (SOIs) lagförslag - en kommentar

SOI släppte idag sitt förslag till lag om upphandling under tröskelvärdet. Kommenterat här av ordförande Emma Breheim. Många verkar hylla lagförslaget då det inbjuder till förenkling, och det är förs…

Excel för inköpare - del 3, praktisk tillämpning

Nu när statistikunderlaget är färdigt kan man börja fundera på hur man praktiskt kan tillämpa underlaget i inköpsarbetet. I det färdiga statistikunderlaget finns följande kolumner: Leverantörsnamn …

Excel för inköpare - del 2, kategorisering

I det här inlägget kommer vi bygga vidare på del 1 och börja kategorisera våra inköp på andra sätt än utefter enbart kontering. Jag tror att man i de flesta ekonomiprogram kan få ut information om vil…

Excel för inköpare - del 1

I mars eller april varje år brukar det alltid vara en del företag (eller privatpersoner) som vill ha ett utdrag över kommunens leverantörstransaktioner för det föregå…