Languages

Inlägg från oktober 2018

Ett enkelt sätt att informera om kommande upphandlingar

En gång i månaden ungefär får jag ett mail från kommunens informationsansvarige Jan-Erik. I mailet efterfrågas information till kommande kommuninformation i Österlenmagasinet, en tidning som når medbo…

Brev från en upphandlare - Ett stort EU-projekt svarar en liten kommun

Ett av mina mer lästa inlägg på senaste tiden blev inlägget om sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar, ett projekt som bland annat Helsingborg, Göteborg, Stockholms Stad, Trafikverket och Upph…