Languages

Inlägg från 2018

Sveriges Offentliga Inköpares (SOIs) lagförslag - en kommentar

SOI släppte idag sitt förslag till lag om upphandling under tröskelvärdet. Kommenterat här av ordförande Emma Breheim. Många verkar hylla lagförslaget då det inbjuder till förenkling, och det är förs…

Excel för inköpare - del 3, praktisk tillämpning

Nu när statistikunderlaget är färdigt kan man börja fundera på hur man praktiskt kan tillämpa underlaget i inköpsarbetet. I det färdiga statistikunderlaget finns följande kolumner: Leverantörsnamn …

Excel för inköpare - del 2, kategorisering

I det här inlägget kommer vi bygga vidare på del 1 och börja kategorisera våra inköp på andra sätt än utefter enbart kontering. Jag tror att man i de flesta ekonomiprogram kan få ut information om vil…

Excel för inköpare - del 1

I mars eller april varje år brukar det alltid vara en del företag (eller privatpersoner) som vill ha ett utdrag över kommunens leverantörstransaktioner för det föregå…

Publikation: Rutiner för inköpsverksamheten i Simrishamns kommun

Rutiner för inköpsverksamheten i Simrishamns kommun Som jag skrivit om tidigare här på bloggen så genomförde vi en omorganisation av upphandlingsverksamheten under slutet av 2017, som bland annat inn…

Fast pris, rörligt pris eller kombination?

Rent teoretiskt ska valet av utvärderingsmodell inte spela någon roll för vilka totalpriser som lämnas i anbudet. Leverantörerna som lämnar anbud har en kostnadsbild kopplad till kontraktet, räknar ut…

Upphandling av posttjänster

Kommunförbundet Skåne har för tillfället en annons ute avseende upphandling av posttjänster till majoriteten av Skånes kommuner. Upphandlingen omfattar posthantering för samtlig extern post i kommuner…

Publikation - Public procurement guidance for practitioners

Upphandling24 skrev i förra veckan att det kommit en ny version av rubricerad publikation. Personligen tycker jag att det är en av de bättre beskrivningarna av praktiskt inköpsarbete som finns ute, oc…

Har mervärde och utvärderingsmodeller spelat ut sin roll?

https://inkopsradet.se/upphandling/overtro-pa-viktade-modeller/#comment-20956 Jag håller med om mycket i det här debattinlägget på Inköpsrådet, och även kommentarsfältet var fyllt av intressanta disk…

Sida riktad till befintliga och potentiella leverantörer

Kommunen har sedan en tid tillbaka en sida på hemsidan riktad till dig som företagare. Den behandlar vad du som befintlig eller potentiell leverantör generellt ska tänka på när du exempelvis lämnar an…