Languages

Inlägg från 2018

Ett enkelt sätt att informera om kommande upphandlingar

En gång i månaden ungefär får jag ett mail från kommunens informationsansvarige Jan-Erik. I mailet efterfrågas information till kommande kommuninformation i Österlenmagasinet, en tidning som når medbo…

Brev från en upphandlare - Ett stort EU-projekt svarar en liten kommun

Ett av mina mer lästa inlägg på senaste tiden blev inlägget om sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar, ett projekt som bland annat Helsingborg, Göteborg, Stockholms Stad, Trafikverket och Upph…

Fast pris, rörligt pris eller kombination? Del 2

Jag har fått en del reaktioner på inlägget för några månader sedan som visar hur en fast eller rörlig utvärderingsmodell kan påverka kostnaderna i ett kontrakt om vi förutsätter att det inte finns per…

Förenklingsutredningen del 1 - Täckningsköp i mindre organisationer

Förenklingsutredningen har skickats på remiss, och i stort verkar det vara bra saker man vill införa. Avgift för överprövning, processkostnadsansvar samt enklare regler under tröskelvärdet hör till de…

Fler miljöbovar i offentliga kontrakt?

Vid upphandlingar har man många viktiga avväganden att göra. Hur säkerställer vi att små och medelstora anbudsgivare kan delta samtidigt som vi minskar risken för att tilldela ett kontrakt till en anb…

Vardagsinnovation - Eller, gör en upphandlare "bara" upphandlingar?

Är en avtalsdatabas bara till för ramavtal? Måste en upphandling alltid bli en upphandling? Och är en persons behov alltid överensstämmande med verksamhetens behov? I det här inlägget tänkte jag skriv…

Grunder för långsiktig avtalsutveckling - Mappstruktur och Mallar

I det här inlägget tänkte jag gå igenom något som kanske ligger lite vid sidan om själva upphandlingsarbetet, men som ändå kan vara fundamentalt för att säkerställa att kommunens ramavtal utvecklas po…

Glöm inte bort den interna remissen

På upphandlingsmyndighetens hemsida kan man läsa mycket om tidig dialog innan en upphandling (Extern remiss, RFI, leverantörsmöten...). I det här inlägget skulle jag vilja slå ett slag för en ann…

Strategisk direktupphandling till förmån för lokala företag

Jag upplever, både själv och vid diskussioner med upphandlare i andra kommuner, att man ofta får frågor och synpunkter såsom: -          Är det okej att s…

Om överprövningar och att hålla 50 på en 70-väg

Vi har en mycket välfungerande upphandlingsverksamhet. Det senaste året har vi genomfört 100-tals upphandlingar och endast 1 procent har blivit överprövade. Jag ser, och får, ofta kommentarer i likhe…

Gå till sida: 1, 2, 3.