Languages

Inlägg från september 2017

Vad menas med en upphandlingsprocess?

En lyckad upphandling förutsätter en tydlig och kvalificerad beställarorganisation. Texten är från Upphandlingsmyndighetens hemsida och tycker jag säger rätt mycket…

Varför, varför, varför?

”5 varför” är en metod som Toyota använder sig för att komma till roten av en frågeställning eller ett problem. Kortfattat går det ut på att man ställer frågan ”Varför”, sen svarar man på den och upprepar processen minst fyra gånger till för att komma till källan av ett problem.

Kan man spara pengar genom att köpa strumpor för 6 000 kronor paret?

 Rubriken anspelar förstås på den omtalade upphandlingen som Stockholms Läns Landsting gjorde av förbrukningsvaror, där det mest bestående intrycket från tidningsartiklarna nog är att man i avtalet köpt strumpor för 6 000 kronor paret, att avtalet blivit fem gånger dyrare än beräknat och att man var tvungen att avsluta avtalet i förtid. Trots detta skulle jag vara beredd att svara Ja på rubricerad fråga – ett påstående som jag förstår att man kanske inte kan göra utan en närmare förklaring.

Ny organisation för upphandlingsverksamheten

Simrishamns kommun har fått en ny organisation för upphandlingsverksamheten!