Languages

Inlägg från augusti 2016

Avrop från frivillig bilaga var otillåtna direktupphandlingar

- En förändring av ett ramavtals värde med cirka 20 % till leverantörens fördel anses vara en väsentlig förändring.

 - Inköp av varor och tjänster som inte konkurrensutsatts prismässigt eller varit en del av utvärderingsmodellen ska vanligtvis anses vara direktupphandlingar, även om det framgår av kontraktet i övrigt att dessa varor och tjänster kan komma att omfattas av avtalet.

 -  Användning av varukorgar, där man utvärderar ett urval av produkter, kan vara tillåtet vid upphandling av större sortiment (exempelvis kontorsmaterial).