Languages

Inlägg från maj 2016

Hur utser vi världens snabbaste person?

Sverige har beslutat om att anordna en tävling där målet är att världens snabbaste person ska utses. En person har anställts för att leda projektet, en projektgrupp har sammanställts och man sitter och diskuterar vad som behöver göras innan man kan anordna tävlingen.

Vägledande avgörande i Högsta Domstolen

En ny dom från Högsta Domstolen (HD) ger lite mer vägledning kring huruvida en leverantör kan bli berättigad till skadestånd till följd av att den upphandlande myndigheten (UM) brister i upphandlingsprocessen eller inte.

Förenkla - Helt enkelt (avslutande del)

I torsdags var politiker och tjänstemän samlade i möteslokalen Skeppet på Marint Centrum för den avslutande delen av Förenkla, helt enkelt, utbildningen som syftar till att förbättra kontakten mellan kommun och näringsliv.