Languages

Inlägg från mars 2015

Avtal tecknat avseende tolkförmedling

För ett tag sedan skrev jag att vi hade annonserat en upphandling av tolkförmedlingstjänster. Nu är processen klar och avtalen är tecknade. Vinnande anbudsgivare blev Språkservice Sverige AB...

Riktlinjer för direktupphandling del 2

”Direktupphandling i kommunen kan bli aktuell när det är fråga om varor, tjänster och entreprenader som inte redan omfattas av kommunens samordnade ramavtal. Innan direktupphandling görs bör beställaren alltid göra en kontroll i kommunens avtalsdatabas eller kontakta den centrala upphandlingsfunktionen för att försäkra sig om att ramavtal inte finns.”

I del 2 av utbildningen om kommunens riktlinjer för direktupphandling ska vi gå igenom ovanstående skrivelse, steg för steg.

Riktlinjer för Direktupphandling del 1

Idag börjar genomgången av kommunens riktlinjer för direktupphandling. Upplägget kommer att vara på samma sätt som när upphandlingspolicyn behandlades, jag utgår från vad som står i riktlinjerna och kommenterar kort texten efterhand.

Leverantörsträff Resebyråtjänster

Under tisdagen hade vi upphandlare i sydöstra skåne en träff där vi hade bjudit in både lokala och större resebyråer för en dialog inför den stundande upphandlingen av dessa tjänster...