Languages

Inlägg från januari 2015

Upphandlingspolicy del 4

Idag fortsätter genomgången av upphandlingspolicyn med de delar som behandlar miljö och hur kommunen ska förhålla sig i dessa upphandlingar.

Upphandlingspolicy del 3

Idag fortsätter genomgången av kommunens upphandlingspolicy med en förklaring av nedanstående stycken.

Annonsering: Skolmatstransporter

Simrishamns kommuns avtal avseende skolmattransporter går ut 2015-01-31. Vi genomför därför en direktupphandling som avser skolåret 2015, från och med 2015-02-01. Varje skoldag ska mat hämtas på Korsavadsskolan och i Borrbyköket för vidare transport till Simrislundsskolan, Österlengymnasiet, Hammenhög förskola, Skillinge förskola samt fyra mindre LSS-enheter inne i Simrishamn.

Upphandlingspolicy del 2

Efter jul- och nyårsfirandet så fortsätter idag genomgången av kommunens upphandlingspolicy. Stycket som följer närmast på de delar som senast behandlades är formulerat såhär:

Kommunen ska inte genomföra upphandlingar på egen hand där samordnad upphandling är möjlig. Kommunen ska delta i upphandlingssamverkan inom Ystad-Österlenregionen.