10 principer för en lyckad upphandling

Jag tycker det är roligt att läsa böcker som är utvecklande för min yrkesroll, och då menar jag inte nödvändigtvis böcker som direkt handlar om upphandlingsreglerna och offentlig upphandling utan även ämnen som angränsar till dessa områden. Exempel på det kan vara böcker som behandlar områden som processledning, avtalsskrivning, organisationsteori och andra ekonomiska teorier, kontraktsteori (som ju är högst aktuellt i och med ekonomipriset till Alfred Nobels minne), samordnad varudistribution eller liknande. Författarna till den här boken verkar ha tänkt på samma sätt (en bok om upphandling som inte handlar om upphandling) och därför ska det bli kul att läsa även den:

10 principer för en framgångsrik upphandling
Författare: Björn Bergström, Ewa-Lotta Löwstedt Lundell

Bokens tio principer bygger på tre olika perspektiv: upphandlarens roll, upphandlingens innehåll och upphandlingens process. Alla tre perspektiven behövs för att göra en framgångsrik affär, men går inte att genomföra i en sekvens. Upphandlarens arbete bygger på att hantera alla dessa perspektiv samtidigt och växla mellan ett antal olika roller, metoder och arbetssätt.
De tio principerna är:

1. Fastna inte i expertrollen
2. Lös upp knutar och för saker framåt
3. Agera affärsman (eller affärskvinna) i gränslandet kund-leverantör
4. Börja med ett blankt papper
5. Lyft fram alla risker och identifiera brister
6. Förbered utvärderingen väl
7. Förankra och skapa överblick
8. Prata med varandra
9. Låt avtalet leva!
10. Prioritera rätt i uppföljningen

I boken uppmanas upphandlare att lyfta blicken bort från juridiken och istället fokusera tydliga roller, goda relationer och genomtänkta behov. Boken innehåller konkreta exempel och tips men beskriver framför allt ett förhållningssätt. För dig som arbetat länge inom området finns nya infallsvinklar och principer som är enkla att ta till sig. Om du är ny inom området, eller nyfiken på att förstå vad offentlig upphandling egentligen handlar om, kan principerna ge en helhetsbild.