Languages

Senaste inlägget

Fler miljöbovar i offentliga kontrakt?

Vid upphandlingar har man många viktiga avväganden att göra. Hur säkerställer vi att små och medelstora anbudsgivare kan delta samtidigt som vi minskar risken för att tilldela ett kontrakt till en anb…

Vardagsinnovation - Eller, gör en upphandlare "bara" upphandlingar?

Är en avtalsdatabas bara till för ramavtal? Måste en upphandling alltid bli en upphandling? Och är en persons behov alltid överensstämmande med verksamhetens behov? I det här inlägget tänkte jag skriv…

Grunder för långsiktig avtalsutveckling - Mappstruktur och Mallar

I det här inlägget tänkte jag gå igenom något som kanske ligger lite vid sidan om själva upphandlingsarbetet, men som ändå kan vara fundamentalt för att säkerställa att kommunens ramavtal utvecklas po…

Glöm inte bort den interna remissen

På upphandlingsmyndighetens hemsida kan man läsa mycket om tidig dialog innan en upphandling (Extern remiss, RFI, leverantörsmöten...). I det här inlägget skulle jag vilja slå ett slag för en ann…

Strategisk direktupphandling till förmån för lokala företag

Jag upplever, både själv och vid diskussioner med upphandlare i andra kommuner, att man ofta får frågor och synpunkter såsom: -          Är det okej att s…

Om överprövningar och att hålla 50 på en 70-väg

Vi har en mycket välfungerande upphandlingsverksamhet. Det senaste året har vi genomfört 100-tals upphandlingar och endast 1 procent har blivit överprövade. Jag ser, och får, ofta kommentarer i likhe…

Risker och små leverantörer - exempel

För någon månad sedan skrev jag ett inlägg om risker i kontrakt och hur detta kan kopplas till huruvida små företag kan delta i offentliga upphandlingar eller inte. Idag ska jag ta upp ett annat …

Om sysselsättningskrav i offentlig upphandling - En upphandlares perspektiv

Om sysselsättningskrav i offentlig upphandling – ur upphandlarens perspektiv. Igår var jag och Johan Kohnke på spridningskonferens i Helsingborg avseende projektet ”Sysselsättning genom offentlig upp…

Vem skyddar kommunens konsumenter?

För att skydda konsumenter och även för att göra det lättare för näringsidkare att bedriva sin verksamhet så har vi i Sverige en konsumentköplag som reglerar vad som gäller då man som konsument köper …

Custom made vehicles - An international market?

Förra sommaren skrev vi avtal för leverans av Simrishamns kommuns första bokbuss. I upphandlingen inkom två anbud, varav Nu-Track Ltd tilldelades kontraktet. Nu-Track Ltd är ett företag baserat på Nor…

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.