Varma näringslivsfakta

Vid årsskiftet fanns totalt 3 043 registrerade företag i Simrishamns kommun. Det fanns 1076 registrerade aktiebolag, 1741 företag drevs som enskild näringsverksamhet och 134 var handels- eller kommanditbolag.

Under 2017 tillkom 122 företag. Av dess startades 41 av kvinnor, vilket motsvarar 34 %. Förra året startades 32 % av alla nya företag i landet av kvinnor. Flest nya företag tillkom i branscherna ”företagstjänster” och ”handel” med 21 nya företag vardera och 18 nya företag i branschen ”byggverksamhet”.

Det största antalet företag i vår kommun finns inom de gröna näringarna. Här finns 629 företag. På andra plats ligger den växande branschen företagstjänster med 538 företag, följt av handel med 328 företag och byggverksamhet som har 321 registrerade företag i branschen.

Helt unikt är att endast ett (1!) företag i vår kommun gick i konkurs  under förra året.

Källa UC-Select