Innovatör på landsbygden?

Innovationscenter för landsbygden har som uppgift att inspirera, stärka entreprenörskapet och stödja dig som företagare, så att du som bor och verkar på landsbygden har samma möjligheter som i större städer. Innovationscenter för landsbygden finns på Marint centrum i Simrishamn och finansieras till största delen av Leader sydöstra Skåne. För besök, rådgivning och mer information, kontakta Helena Kurki, Innovationscenter för landsbygden, helena.kurki@sjobo.se, 0705-93 02 43, www.innovationscenter.se