Dialog med näringslivet

Simrishamns kommun har under våren 2016 genomfört utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”, som är Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, framgångsrika koncept.Denna var första steget på vägen mot en ny näringslivspolicy. I vårens utbildning deltog politiker, chefer och medarbetare från alla förvaltningar. Det handlade om att skapa insikt om kommunens roll i företagens vardag, men även hur arbetar med myndighetsutövning, kommunikation, kompetensförsörjning och offentlig upphandling och aktivt kan underlätta relationen med näringslivet.Utbildningens mål är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten och en större förståelse för företagens behov. Deltagarna lämnade mer än 500 (!) förslag och idéer till förbättring, både interna processer och i bemötandet av företagen.

Nu är internutbildningen genomförd och nästa steg är att starta dialogen med dig som är företagare, att testa våra förslag till arbetsformer och service och få din feedback. Är vi på rätt spår? Vad har du för erfarenhet av att samarbeta med oss? Vad gör vi bra och vad kan vi bli bättre på? I ett första skede görs djupintervjuer med många av de företag som har eller har haft mycket kontakt med kommunen den senaste tiden. Vi kommer också att ha fokusgrupper med olika utgångspunkter och sammansättningar. En rad företag kommer att få enkäter för att för att tycka till om våra förslag och ge sina egna till nya arbets- och samarbetsformer, liksom att få en övergripande bild av förväntningarna hos kommunens näringsliv på såväl kommunen som andra offentliga myndigheter. Allt material från sensommarens/höstens arbete blir underlag för konkreta förslag till samarbete och service. På olika mötesplatser går vi från förslag till handling och kommer överens om formerna.

 Mycket mer om arbetet framöver finns att läsa på simrishamn.se näringsliv