Vuxenutbildning

För dig som har behov av utbildning och kompetensutveckling erbjuder Simrishamns kommun vuxenutbildning i samverkan med Ystads kommun och Forum Ystad från och med den 1 januari 2008.

Forum Ystad

finns på regementsområdet i Ystad där huvuddelen av undervisningen erbjuds och bedrivs. I Simrishamn kan viss del av undervisningen ske i undervisningslokaler på Österlengymnasiet.

Forum Ystad svarar för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare och erbjuder ett stort utbud av kurser, profilkurser och uppdragsutbildningar m.m.

Forum Ystad når du på telefon 0411-57 76 67 eller 0411-57 74 75. Mer information om Forum Ystad och vuxenutbildningen hittar du här.

Sydöstra Skånes Yrkesvux

Sydöstra Skånes Yrkesvux är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningarna i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad för tillväxt i Skåne.

Vi kan nu erbjuda utbildningar som är efterfrågade av arbetsmarknaden och kvalitetssäkrade av yrkesråd och branscher. Antagning och utbildningsstart varierar, några utbildningar kan påbörjas individuellt och några har startdatum. Utbudet för närvarande (som kan förändras) hittar du på Forum Ystads hemsida.

SFI - svenska för invandrare

SFI-undervisningen i Simrishamn har lämnat Österlengymnasiets lokaler, vilka behövs för skola för tätortens barn och unga.

SFI är en del av etableringsåtgärderna för vuxna invandrare med uppehållstillstånd. Vår kommun har avtal med Forum Ystad som svarar för all vuxenutbildning som kommunen är ansvarig för. All hantering sker genom Foum Ystad oavsett vilken utbildningsorganisation de studerande väljer.

För boende i Simrishamns kommun erbjuds eleverna i första hand den undervisning som Forum Ystad bedriver i Skillinge skola, tfn 0709-47 77 73. Här finns vi t o m den 7 juli och därefter flyttas undervisningen till Forum Ystad. Det finns också utbildning på andra platser, både i Forum Ystads och andra organisationers regi.

Kursanmälan görs hos Forum Ystad. 

SÄRVUX - Särskild utbildning för vuxna

En utbildning för dig som vill förbättra eller komplettera dina kunskaper och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Här kan du kan läsa mer om utbildning och ansökan.