A-klassen

A-klassen är en klass inom grundskolan för normalbegåvade elever i med Aspergers syndrom/högfungerande autism och i behov av särskilt anpassad undervisning.

A-klassen i Borrby skola är öppen för alla yngre elever i kommunen. Elev som placeras i A-klassen har rätt till skolskjuts enligt gällande regler.

Förvaltningschefen beslutar i samråd med Elevhälsan och föräldrar om skolgång i A-klassen.

I A-klassen arbetar

Telefon

Barnskötare Gun Nilsson 0709-81 96 29
Lärare Kerstin Persson Benz 0709-81 96 29
Elevassistent Titti Nordin 0709-81 96 29