Förberedelseklassen

Vi som jobbar i förberedelseklassen:

Ann-Louise Silow Lärare
Andrea Grapengiesser Lärare
Firas Abdulsada studiehandledning arabiska
Mujtaba Jahfary studiehandledning dari
Gunn-Marie Karlsson  socionom