Stödteam

Utifrån läroplanens kapitel 2.1 - Normer och Värden - har skolan ett stort och viktigt uppdrag att arbeta för trygghet, trivsel och arbetsro. Allt detta är en förutsättning för att även lärandet och kunskapandet ska fungera! Resursverksamheten arbetar övergripande på hela skolan i nära samarbete med såväl skolledning som arbetslag.

Vi som arbetar i resursverksamheten:

Sussi Cederstrand, speciallärare  
Anki Larsson, tf specialpedagog 0709-81 95 82
Gunn-Marie Karlsson, kurator 0414-81 95 49