Fritids

Fritidshemmet har en central och viktig plats i barnens liv. Här arbetar vi också utifrån de uppdrag läroplanen anger och de behov vi ser i barngrupperna. Just nu är ett 80-tal barn inskrivna på Borrby fritids - många härliga, glada barn!

Vi jobbar på fritids:

Björn "Nicke" Månsson
Lena Jönsson
Anna Kristoffersson
Anna-Karin Larsson
Elisabeth Korsdala
Gun Nilsson
Helen Olsson
Britt-Marie Jeppsson