Arbetslag F-3

I klasserna F-3 i Borrby går ca 90 barn. I varje klass finns minst två pedagoger som har det huvudsakliga, dagliga ansvaret. Arbetslaget arbetar dock gemensamt med både lärande och trygghet för alla barn.

Vi jobbar i arbetslag F-3:

Björn "Nicke" Månsson Förskoleklassen
Lena Jönsson Förskoleklassen
Britt-Marie Jeppson Förskoleklassen
Mia Björk År 1
Carola Åkesson År 1
Camilla Johansson År 2
Anna Sandberg År 2
Boel Andersson År 3
Carina Persson År 3
Anna Kristoffersson År 3