Föräldraförening

Vi är Föräldraföreningen för vårdnadshavare med barn i Sankt Olofs skola och förskola. Vi arbetar för att göra våra barns läromiljö bättre, arrangerar grillkvällar, fixardagar och föreläsningar. Vi tilldelar klasserna och förskolan pengar som det kan köpas in leksaker eller annat som barnen önskar använda dem till.

Vi driver fritidsgården i källaren på Sankt Olofs medborgarhus. Ungdomsledare från ungdomshuset Benká dí i Simrishamn hjälper till och vi sänder ett stort tack för de bidrag och den hjälp vi får från dem.

Ordförande David Ström

Vice ordförande Jens Björkman