Välkommen till Sankt Olofs skola

Sankt Olofs skola

Sankt Olofs skola ligger nära skogen i orten Sankt Olof. Skolan är en F-3 skola med tillhörande fritidshem och ingår i Skolområde Nord, vilket är en organisatorisk och pedagogisk gemenskap med skolorna i Kivik och Gärsnäs. Skolan arbetar åldersintegrerat. På Sankt Olofs skola inryms även en förskola.

Verksamheten på Sankt Olofs skola skall präglas av arbetsglädje och studiero. Hjärnan vill ha KUL - som för oss innebär kunskap, utveckling och lagarbete. Vi arbetar i en digital lärmiljö där våra elever har egna datorer eller läsplattor. 2016 vann vi Guldtrappan för ett framgångsrikt digitalt lärande. På Sankt Olofs skola är FN:s barnkonvention ett levande dokument som skall genomsyra hela skoldagen och vi är sedan 2012 en Rättighetbaserad skola enligt UNICEFs standard. Barn får höras och synas på Sankt Olofs skola!

Sjukanmälan görs på följande telefonnummer 0414-81 95 99 (personalrummet)

eller 0709-81 95 68 (fritidshemmet)  

Aktuellt från Sankt Olofs skola

Följ vardagen på Sankt Olofs skola

Länk till Sankt Olofs skolas Facebook sida