Välkommen till Sankt Olofs skola

Sankt Olofs skola

Sankt Olofs skola ingår i Skolområde Nord och är en F-3 skola där förskola, skola och fritidshem finns under samma tak.

Skolan arbetar åldersintegrerat, inom och mellan klasserna.

Telefon: 0414-602 93 till personalrummet. Här görs även sjukanmälan av elev.

Fritidshemmet: 0709-81 95 68

Aktuellt från Sankt Olofs skola

Följ vardagen på Sankt Olofs skola

Länk till Sankt Olofs skolas Facebook sida