Föräldraförening

Föräldraföreningen på Piratenskolan heter Piratenskolans föräldraförening.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har till uppgift att bevara och vidareutveckla Piratenskolans F-6 samt fritidshem, samt att hjälpa till med att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.

Föreningen driver även genom Fritidsgårdsgruppen den välbesökta Fritidsgården med ungefär en träff per månad. Här erbjuds olika aktiviteter för barnen. Separat program anslås inför varje läsår.

Stödj föreningens arbete genom medlemskap. Medlemskapet gäller familjevis och skolårsvis och kostar 50 kr, BG 5210-0526.

Ordförande Hanna Smith