Föräldraförening

Föräldraföreningen på Kiviks skola kallas för Piratenföräldrar. Föreningen är partipolitiskt och religöst obunden. Piratenföräldrar har till uppgift att inom Skolområde Nord bevara och vidareutveckla Kiviks skola som minst F-6 skola samt fritidshem.

Barnen har en trygg uppväxtmiljö och föreningen vill främja deras allsidiga utveckling. Piratenföräldrar stödjer skolans personal så att barnen får lust att lära och därmed kan uppfylla målen enligt läroplanen.

Medlemskapet gäller familjevis och skolårsvis och kostar 50 kr, BG 5210-0526. I föreningen ingår även Fritidsgårdsgruppen som anordnar Fritidsgård på skolan ca 1 fredag per månad.

Kirsten Wretstrand (ordförande) kirsten.wretstrand@gmail.com
Kalle Rosander (Vice ordförande) k1r@hotmail.com
Rickard Lundberg (sekreterare) rickard@lundbergsel.se
Roger Åkesson (kassör) roger.akesson@live.se
Ola Svahn cygnus@osterlen.tv
Kalle Wisén wisen@odata.se