Välkommen till Piratenskolan

Piratenskolan och Gärsnäs skola

Piratenskolan ingår i Skolområde Nord och ligger i Kivik. Det är en F-6 skola med tillhörande fritidshem och i samma byggnad finns förskolan Äppellunden.

Skolans lågstadium arbetar åldersintegrerat.

Telefon: 0414-710 05 till personalrummet. Här ska även sjukanmälan av elev göras.

Fritidshemmet Bombi Bitt: 0414-705 41 / 0709-81 95 64


Aktuellt från Piratenskolan


Följ vardagen på Piratenskolan

Länk till Piratenskolans Facebooks sida