Välkommen till Gärsnäs skola

Gärsnäs skola ligger i orten Gärsnäs omgiven av ett rikt kulturlandskap och goda tågförbindelser. Skolan är en F- 6 skola med tillhörande fritidshem och ingår i skolområde Nord, vilket är en organisatorisk och pedagogisk gemenskap med skolorna i Kivik och Sankt Olof. På Gärsnäs skola inryms även en förskola. 

Verksamheten på Gärsnäs skola skall präglas av arbetsglädje och studiero. Hjärnan vill ha KUL - som för oss innebär kunskap, utveckling och lagarbete. Vi arbetar i en digital lärmiljö där våra elever har egna datorer eller läsplattor. 2016 vann vi Guldtrappan för ett framgångsrikt digitalt lärande. På Gärsnäs skola är FN:s barnkonvention ett levande dokument som skall genomsyra hela skoldagen och vi är sedan 2012 en Rättighetbaserad skola enligt UNICEFs standard. Barn får höras och synas på Gärsnäs skola!

Sjukanmälan görs på följande telefonnummer  0414-81 95 98 (personalrummet)

eller 0709-81 94 74 (fritidshemmet)  

Aktuellt från Gärsnäs skola

Följ vardagen på Gärsnäs skola

Länk till Gärsnäs skolas Facebook sida