Elevhälsa

Skolorna i Skolområde Nord - Gärsnäs skola, Piratenskolan och Sankt Olofs skola - har ett Elevhälsoteam bestående av specialpedagoger, skolsköterska, kurator samt rektor. Elevhälsoteamet arbetar i nära samarbete med skolans arbetslag i frågor rörande elevvård och elever i behov av särskilt stöd.

Skolsköterska  
Skolområde Nord Anna Bernhoff 0414-81 95 36
Skolkurator  
Skolområde Nord Åsa Andersson 0414-81 96 54
Specialpedagoger  
Sankt Olof och Kivik Eva Klarberg 0709-81 95 19
Gärsnäs Britt Månsson 0709-81 95 87