PRAO

PRAO står för praktisk arbetslivsorientering. Samverkan mellan skola och näringsliv är en del av skolans uppdrag. Praon bidrar till att eleverna får ökad kunskap och förståelse av sig själva samt yrken och arbetsliv i stort.

När är det prao 2017?

Åttorna har sin prao på våren, niorna på hösten. Praon i åttan är på två veckor. I nian är det en veckas prao. Information om nians praoveckor kommer framöver. 

Prao för åk 8 (två veckor).

Norr-Öster, vecka 11-12

Väster, vecka 13-14

Lov, vecka 15

Söder, vecka 16-17

Hur går det till?

Du ordnar själv din praoplats. Tänk på att du själv betalar resorna om företaget ligger utanför Simrishamns kommun. Det finns en lista med namn på företag som brukar vara villiga att ta emot praoelever som du kan ta hjälp av. OBS! Lämna in din praoblankett i tid!

Ca två veckor före praon får du en praobekräftelse där alla uppgifter om arbetsplatsen finns samlade. Du ska ta kontakt med din praoplats veckan innan och stämma av med din handledare, eller ännu hellre, gör ett besök om det är möjligt. Det är en bra träning för framtiden.

Tänk på att välja en praoplats som du kan ta dig till så att du kan komma i tid på morgonen. På en del platser börjar man redan kockan 07.00. I största möjliga utsträckning ska man använda sig av skolbussarna (eller sitt busskort om man har sådant). Arbetstiden får omfatta minst 6 tim/dag - högst 8 tim/dag och 40 tim/vecka, fördelade på fem dagar. Du får inte börja före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20:00. Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring finns genom skolan. Läs mer om vilka regler som gäller på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Väljer du en praoplats på restaurang, bageri eller livsmedelsfabrik måste du besöka vår skolsköterska innan du går ut på praktik.

Om du blir sjuk under din prao ska du ringa både till praoplatsen och till skolan.

Ersättning under prao

Ersättningen betalas ut i efterskott till vårdnadshavare. Särskild blankett krävs och den får du av SYV.

Mat

Kostersättning betalas ut, 25 kr/dag, till de som inte har möjlighet att äta på någon av kommunens skolor (minst 4 kilometer mellan arbetsplats och skola eller sådant arbete att du ej kan gå ifrån under lunchrasten).

Resor

Det utgår ingen ersättning för resor till praoplats utanför Simrishamns kommun. Bussersättning betalas ut mot uppvisande av färdbevis. Ersättning för resor med bil eller moped betalas ut om man har minst 5 kilometer enkel väg och det ej går någon buss: bil 10 kr/mil, moped 6 kr/mil.

Sissi Larsson, Studie- och yrkesvägledare
Telefonnummer: 0414-81 95 84, 0709-81 95 84