Gymnasieval

Det är viktigt att börja fundera i god tid över sitt kommande gymnasieval. Utbudet är stort och det finns många program och skolor att välja mellan.

Några tips!

· Utgå från dina intressen och framtidsdrömmar.
· Kolla upp vilka olika alternativ som finns.
· Fundera över dina starka och svaga sidor.
· Använd dina erfarenheter från kontakter med arbetslivet, t.ex. PRAO.
· Läs i broschyrer och på olika hemsidor.
· Diskutera med föräldrar, vänner, din SYV m.fl.
· Besök skolornas ”öppet hus” och träffa lärare och elever på plats.
· Titta främst på vad du vill ha ut av din utbildning.
· Fundera på om du vill börja jobba eller plugga vidare efter gymnasiet.

Hur räknar jag ut mitt betyg?

Det är betygen som avgör om du kommer in på en utbildning. Meritvärdet är lika med summan av de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg E = 10 poäng, D = 12,5 poäng, C = 15 poäng, B = 17,5 poäng, A = 20 poäng. 

Viktiga datum under 2016/2017

xx oktober öppnas webben. Gå till Gymnasievalets hemsida för att göra ditt val.
15 januari - 15 februari är ansökningsperiod
15 april - 15 maj preliminärantagningen klar
25 april - 15 maj möjlighet till omval via SYV 
3 juli - 19 juli slutligt intagningsbesked skickas ut.
5 augusti reservintagning börjar.
15 september antagningen avslutas

Meritpoäng

Det lönar sig att läsa språk, matematik och fördjupningskurser på gymnasiet. Regeringen har beslutat att detta ska ge extra poäng i betyget när man söker vidare till högskola och universitet. Du kan hitta en utförlig information om de nya reglerna på Högskoleverkets webbplats: www.hsv.se

Introduktionsprogram

· Om du inte får minst E i SV, MA, EN samt 5 ämnen för yrkesprogram och 9 ämnen för högskoleförberedande program.
· Om du inte kommer in på något av dina val.
· Introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, och språkintroduktion.

Var får jag söka?

· Du får söka till samtliga gymnasieprogram i Skåne.

· Program på skolor som Simrishamns kommun har samverkansavtal med (t.ex. kommuner och gymnasieförbund i Skåne).

· Frisök till nationella program och inriktningar i andra kommuner. Om samma utbildning finns i Simrishamn eller i samverkansområdet blir du mottagen på den andra orten i mån av plats. Kommunen tar in de egna eleverna först, även om de har lägre betyg än du. Det är möjligt att få busskort men ej inackorderingsbidrag.

· Program med riksrekrytering

· Idrottsgymnasier.

· Fristående gymnasieskolor i hela landet.

· IB Internationell Baccalaureate, med all undervisning på engelska.

· Om eleven ska flytta till en ny kommun under åk 9 ska detta anges i gymnasieansökan. Vår intagningskanslist skickar ansökan till den nya kommunen som reserverar en plats för eleven.

Studiebidrag

Du kan bara få studiehjälp för heltidsstudier. Studiebidraget på 1 050 kr per månad beviljas utan ansökan. Om du är under 18 år betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare.

Extra tillägg och inackorderingstillägg

Det är CSN som prövar om du har rätt till extra tillägg och inackorderingstillägg www.csn.se. Sista ansökningsdag för dessa är 30 juni det läsår som du studerar. Detta innebär att om du studerar läsåret 2017/2018 ska ansökan vara inne senast den 30 juni 2017. Om samma program eller nationella inriktning finns i hemkommunen (eller samverkansområdet) kan du nekas inackorderingstillägg trots att du antas vid friskolan och har rätt att studera där. Studerar du inom den kommunala gymnasieskolan är det din hemkommun som prövar inackorderingstillägget.

Vad händer om jag ändrar mig?

Tänk noga igenom dina utbildningsalternativ och i vilken ordning du vill ha dem vid gymnasievalet i januari. Skulle du komma på nya tankar är det möjligt att ändra sin ansökan i mitten av april. Du kan både lägga till nya val eller ändra ordningen på valen. Gör du ett tillägg eller ändring efter denna period hamnar du dock sist i sökordningen till utbildningen eftersom ansökan är sent inkommen.

Om du vantrivs på det program du har valt går det att byta till något annat, i mån av plats. Vänd dig i så fall till skolans studie- och yrkesvägledare.