Planer och policies

Här finns de lokala planer och policies vi arbetar efter.

Handlingsplan - kränkningar på Nätet

Lokal elevhälsoplan 2018-2019

Disciplinära åtgärder vid brott mot ordningsregler

Korsavadsskolans plan mot kränkande behandling 

Ordningsregler