Planer och policies

Här finns de lokala planer och policies vi arbetar efter.

Disciplinära åtgärder vid brott mot ordningsregler
Korsavadsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling