Elevråd för årskurs 7-9, Korsavadsskolan

För att skapa ett forum för gemensamma frågor på Korsavadsskolan har vi ett elevråd.

I elevrådet ingår representanter för alla hemvisterna. Där diskuteras frågor som kommit upp i de olika klassråden och hemvistråden, men även frågor, som ledningen vill höra elevernas åsikter kring.

Minnesanteckningar från elevrådet finns i respektive hemvist!