Arbetslag Öster

I arbetslag Öster ingår elever från klasserna  7E, 7F, 8F, 9E och 9F

Personal som arbetar i arbetslaget  

E-postadresserna är uppbyggda enligt modellen fornamn.efternamn (at) simrishamn.se
Agata Nilsson ma 0414-81 98 29
Gustaf Brandt (vik.) mu 0414-81 98 29
Bibbi Nilsson sv 0414-81 98 29
Katty Semler sp 0414-81 98 45
Carina Jörnland ma, bi, ke, fy 0414-81 98 29
Gunilla Sjöholm so 0414-81 98 45
Joacim Welander fotbollsakademin, idh  0414-81 98 45
Marcus Svensson fotbollsakademin, so 0414-81 98 45
Åse Kerr eng, sv 0414-81 98 45