Skolsköterska

På Korsavadsskolan arbetar kurator, skolsköterska och socionom i tätt samarbete med övrig personal.

Hej,
Jag heter Birgitta Brorsson och jag är skolsköterska på Korsavadsskolan år 7-9.

Skolhälsovårdens mål som definieras i skollagen är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa, samt att verka för sunda levnadsvanor. Alltså är den största delen av skolsköterskans arbete att jobba förebyggande och hälsofrämjande på olika sätt.

Jag arbetar heltid och har öppen mottagning mellan 10-12 alla dagar. Övrig tid är avsatt för planerade besök. Är jag på plats på skolan finns jag dock tillgänglig om något akut skulle inträffa.

Jag ingår i skolans elevvårdsteam och krisgrupp och har naturligtvis tystnadsplikt.

Min mottagning hittar du i administrationskorridoren.

Jag nås lättast på mobil 0414-819583

Jag ser fram emot ett gott samarbete med er alla.

På Barn-och utbildningsförvaltningens startsida kan du under Elevhälsan hitta Basprogrammet för skolsköterskan.

Email: birgitta.brorsson(at) simrishamn.se