Lokal elevhälsa

Normer och värden - läroplanens (Lgr11) kapitel 2.1 är i ständig fokus hos oss på Korsavadsskolan 7-9. Vi arbetar aktivt med ett gott arbetsklimat för såväl elever som personal - trygghet, arbetsro och nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Arbetet med Normer och Värden är allas ansvar - men det är även vår socionom Jörgen och vår kurator Monicas särskilda arbetsuppgift att hålla samman detta arbete på skolan. Jörgen och Monica har ett nära samarbete med såväl skolledning som skolsköterska, samt skolans olika arbetslag.

Här når du oss:

Jörgen Mårtensson, socionom 0709-81 94 97
Monica Borg, kurator 0709-81 95 26
Anita Tengberg, spec  
Kristina Linde, spec  
Ewa Isell, spec  
Pia Kindmark Strömmen, spec  
Birgitta Andersson, spec  
Sissi Larsson, syv 0414-819584
Birgitta Brorsson, skolsköterska 0414-819583