Internationella gruppen

 I internationella gruppen går nyanlända elever från flera olika länder. Här får eleverna sin första grundläggande undervisning i svenska språket. När den språkliga säkerheten blivit tillräckligt stor sker en successiv anpassning till den ordinarie undervisningen i respektive klass och ämne. Vi lär i olika takt och därför är undervisningen helt individanpassad.