Föräldrasamverkan

På Korsavadsskolan sker samverkan med vårdnadshavare genom föräldramöte och utvecklingssamtal.