Elevinflytande

 

  • Alla elever ska förstå begreppet elevinflytande.
  • Eleverna skall få ett inflytande över undervisningens utformning, såväl vad gäller redovisningsformer som arbetssätt.
  • Genom att skapa utrymme i de LPPer som läraren gör för att eleverna skall kunna påverka ovanstående. Detta för att slutföra den aktuella LPPn i samarbete med eleverna. Det skall i LPPn framgå tydligt vilka delar av undervisningen som eleverna varit med och påverkat. Vilket kommer innebära att eleverna får mer inflytande över undervisningens innehåll.
  • Genom att kontinuerligt repetera begreppets innebörd och tydliggöra för eleverna vid vilka tillfällen eleverna utövar detta rent praktiskt. 
  • Vi kommer att utveckla klassråd - elevråd som tex, tydlig struktur och kontinuitet.
  • En anslagstavla där elevrådet kan synliggöra sitt arbete.
  • Elevrådet skulle kunna få ansvara över en elevbudget, kunna få känna på att ha en egen ekonomi att ansvara för.
  • Vid terminens början kommer lärarna att ha ett samtal med eleverna om elevinflytande och diskutera vad de skulle vilja ta ansvar för i sitt lärande och i skolan i allmänhet.
  • Rektor kommer att säkerställa i terminsstarten att detta arbete startar. Och följa upp det kontinuerligt på arbetslagsmöten under terminens gång. Samt utvärdera i det systematiska kvalitetsarbetet vid terminens slut.