Möjligheten

Sidan är under uppbyggnad

Möjligheten är precis vad namnet antyder - en extra möjlighet att under en kortare eller längre tidsperiod få extra stöd både kunskapsmässigt och socialt. Här finns Hans Nilsson, som i samarbete med ordinarie lärare hjälper och stödjer eleven att komma ikapp och nå kunskapsmålen i olika ämnen. Möjligheten är placerad i direkt anslutning till de övriga hemvisterna.