Skolområde Korsavad, 7-9

Välkommen till åk 7-9 på Korsavadsskolan!

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

 

 

Skolområde Korsavad årskurs 7-9

Läsåret 18/19 är vi cirka 450 elever på Korsavadsskolan 7-9. Elever och personal är fördelade på fyra arbetslag: Norr, Mitten, Söder och Tryggheten. Eleverna är uppdelade i de olika hemvisterna utifrån årskurs.

Arbetet som genomförs i elevgrupperna har sin tydliga utgångspunkt i läroplanen Lgr11, vår kommunala Skolplan, nämndsmål och  skolans egna mål. I år har vi Normer och Värden samt Kunskap och Lärande som våra prioriterade utvecklingsområden. Kollegialt lärande, formativ bedömning, elevinflytande och integrerad IKT-pedagogik är viktiga ingredienser i vårt utvecklingsarbete.

Vi ser samarbete med hemmen, gott bemötande, tydlighet och möjlighet till inflytande som några av de viktigaste förutsättningarna för goda resultat. Vår ambition är att elev och vårdnadshavare är tillfreds med den skolverksamhet som eleverna har deltagit i på Korsavadsskolan, när de avslutar den obligatoriska grundskolan i åk 9.

 

Aktuellt från Skolområde Korsavad

Vill du följa vardagen på Korsavadsskolan 7-9 kan du kika in på vår rektorsblogg. Här skriver vi om stort som smått under läsåret. Besök oss också gärna på facebook.

Sjukanmälan för elever kan göras via Dexter eller direkt till mentor.