Skolområde Korsavad, 7-9

Välkommen till åk 7-9 på Korsavadsskolan!

Den 11 januari hälsar vi alla elever varmt välkomna till en ny termin på Korsavadsskolan!

 

 

Välkommen till informationsmöte om Fotbollsakademin för blivande årskurs 7!

 

Sedan hösten 2011 kan blivande åk 7 elever ansöka om att få gå i en fotbollsklass på Korsavadsskolan i Simrishamn. Fotbollsakademin är ett samarbete med MFF - vilket ger eleverna stora möjligheter att utvecklas som fotbollsspelare men också att öka sina möjligheter till bättre studieresultat.

Grundtanken är att ge talangfulla ungdomar ökade möjligheter att klara skolan och samtidigt satsa på sin idrott. Fotbollsakademins elever får dagligen specialiserad fotbollsträning som en del av skolan. Fotbollen används också som ett pedagogiskt hjälpmedel i den ordinarie undervisningen.

Fotbollsakademins viktigaste mål är att alla elever ska bli behöriga till gymnasiets nationella program!

Information om fotbollsakademin kommer att lämnas vid ett möte som äger rum den 26/1 2017 kl.18.00 på Korsavadsskolan. Under mötet träffar ni Pia Svensson, rektor för åk 7-9, Staffan Tapper, representant för MFF:s fotbollsakademi, Joacim Welander tränare och idrottslärare samt Marcus Svensson, tränare och samhällskunskapslärare.

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 


Hjärnan vill ha KUL

  

 

 

Skolområde Korsavad år 7-9

Läsåret 16/17 är vi cirka 450 elever på Korsavadsskolan 7-9. Elever och personal är fördelade på fem arbetslag: Norr, Öster, Söder, Väster och Tryggheten. Elever från alla tre årskurserna finns i respektive arbetslag.

Arbetet som genomförs i elevgrupperna har sin tydliga utgångspunkt i läroplanen Lgr11, vår kommunala Skolplan, nämndsmål och  skolans egna mål. I år har vi Normer och Värden samt Betyg och Bedömning som våra stora fokusmål. Kollegialt lärande, formativ bedömning och integrerad IKT-pedagogik är viktiga ingredienser i vårt utvecklingsarbete.

Vi ser samarbete med hemmen, gott bemötande, tydlighet och möjlighet till inflytande som några av de viktigaste förutsättningarna för goda resultat. Vår ambition är att elev och vårdnadshavare är tillfreds med den skolverksamhet som eleverna har deltagit i på Korsavadsskolan, när de avslutar den obligatoriska grundskolan i åk 9.


Aktuellt från Skolområde Korsavad

Vill du följa vardagen på Korsavadsskolan 7-9 kan du kika in på vår rektorsblogg. Här skriver vi om stort som smått under läsåret. Besök oss också gärna på facebook.Sjukanmälan för elever kan göras via Dexter eller direkt till mentor.