Om skola

Ett av målen i skolan är att är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vi i skolledningen för skolområde Simrislund har skapat en organisation som ger förutsättningar, är stimulerande och entusiasmerande till att främja lärande för såväl eleverna som för all personal och även skolledning.

För att göra detta möjligt är vi organiserade i arbetslag med olika kompetenser. För närvarande är vi indelade i flera olika arbetslag, Öster och Väster på Simrislundsskolan samt 4-6 på Fredsdalsskolan. Elevhälsoteamet bildar ett eget arbetslag och från och med höstterminen 2018 har vi även ett Flexteam.