Föräldrasamverkan

Förutom föräldramöten och utvecklingssamtal kan föräldrar genom bloggar och veckobrev följa sina barns vardag och arbete i skolan. Föräldrarna kan även följa sitt barns lärande genom Unikum där det även är möjligt att föra en dialog mellan skola och hem. I Unikum sker även information från skolledning till föräldrar.